Căn cứ pháp lý để lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Khác với các loại hóa đơn giấy thông thường, hóa đơn điện tử không có liên. Chính vì vậy, việc tìm hiểu các quy định liên quan đến lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang là một trong những điều quan trọng để đảm bảo các doanh nghiệp có thể triển khai thực hiện công việc một cách tốt nhất. Vậy, khi lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang thì doanh nghiệp cần phải dựa vào căn cứ pháp lý nào?

Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 34/2014/TT-BTC về hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về việc lập hóa đơn điện tử, cụ thể:

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử đáp ứng các nội dung quy định.

Hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện như sau:

-Thứ nhất là có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đáng giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

– Thứ hai là thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1, điều 19 Thông tư 39/2014 đã quy định cụ thể về việc xử lý trường hợp danh mục hành hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn, cụ thể như sau:

– Lập thành nhiều hóa đơn: Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước.

– Lập hóa đơn nhiều trang: Trường hợp cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị.

Một vài lưu ý về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền làm thêm giờ 

So sánh kê khai thuế truyền thống và kê khai thuế qua mạng

Như vậy có thể kết luận như sau, doanh nghiệp có thể được thể hiện hóa đơn nhiều hơn 1 trang nếu phần trên đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị đầy đủ các nội dung, thông tin giống như trang đầu của hóa đơn.

Cụ thể phải cùng các nội dung như:

– Cùng số hóa đơn như trang đầu (do hệ thống phần mềm cấp tự động)

– Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu

– Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu

– Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Việc thực hiện lập hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang phải tuân theo các quy định của pháp luật. do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định này để có thể thực hiện được tốt nhất. Một trong những lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp đó chính là nên tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đạt chuẩn để đảm bảo việc phối hợp triển khai sử dụng hóa đơn được tốt nhất, tránh ảnh hưởng làm gián đoạn công việc của doanh nghiệp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *