Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng

Đăng ký lưu hành thực phẩm chức năng là bước mấu chốt ép buộc những việc cần làm của mỗi công ty lúc làm đưa kết quả của công ty ra bên ngoài khu vực kinh doanh. Việc là này chẳng những ép buộc tổ chức những việc cần làm mà nó còn như một lời cam đoan về giá trị kết quả của công ty với khách hàng. Vậy việc đăng ký lưu hành sản phẩm thực phẩm chức năng cần phải thực hiện thủ tục gì? Điều kiện gì để làm đăng ký lưu thông? Thủ tục phải nộp gồm các điều tra giấy tờ nào? Cùng theo dõi qua thông tin sau. Oceanlaw sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé !

Điều kiện cấp giấy lưu hành tự do của sản phẩm.

Điều kiện thi hành thông báo mặt hàng được cấp giấy lưu thông kết quả:

 • Giấy yêu cầu của doanh nhân xuất khẩu
 • Được xác thực thông báo hợp lệ hoặc bố cáo hợp quy hợp với điều khoản của luật pháp hiện hành
 • Yêu cầu cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hàng hóa về cấp cfs.
 • Chứng chỉ hoạt động không phụ thuộc lương thực chức năng
 • Tên cơ quan , tổ chức cấp gcn lưu thông không phụ thuộc.
 • Số, ngày cấp gcn lưu thông không phụ thuộc.
 • Tên kết quả, sản phẩm được cấp gcn lưu thông không phụ thuộc.
 • Loại hoặc nhóm kết quả, sản phẩm được cấp gcn lưu thông không phụ thuộc.
 • Tên và khu vực của đơn vị sản xuất.
 • Trên gcn hoạt động không phụ thuộc phải nêu rõ là một loại hàng, được làm ra và có quyền bán không phụ thuộc tại khu vực kinh doanh của nước sinh hoặc nước cấp gcn lưu thông không phụ thuộc.
 • Họ tên, chữ kí của người ký gcn hoạt động không phụ thuộc và dấu của cơ quan , tổ chức cấp gcn hoạt động mặt hàng.

Lưu ý :
Tình huống gcn hoạt động không phụ thuộc dùng cho cho nhiều lô sản phẩm thì phải dựa vào quy định của bộ , cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản trị.
Tình huống có kêu gọi của bộ , cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản trị, gcn lưu thông không phụ thuộc cần phải phù hợp với luật pháp hóa lãnh sự về mặt pháp lý, trừ tình huống được miễn phù hợp với luật pháp hóa lãnh sự theo các điều ước toàn cầu mà nước ta là thành viên hoặc trên căn cứ có đi có lại.
Tình huống có ngờ vực tính xác nhận của chứng chỉ lưu thông không phụ thuộc hoặc hàng hóa nhập vào nước ta không phù hợp với thông tin gcn hoạt động không phụ thuộc, cơ quan có thẩm quyền gửi yêu sách điều tra, xác minh làm rõ tới cơ quan , tổ chức cấp chứng chỉ hoạt động không phụ thuộc.

Dịch vụ làm giấy phép lưu hành thực phẩm chức năng

Oceanlaw là tổ chức với hơn mười hai năm kinh nghiệm trong việc bố cáo sản phẩm thuốc hỗ trợ. Chúng tôi đã và đang thực hiện đăng thỏa thuận thành công cho nhiều tổ chức trên cả nước từ nhỏ đến lớn. Điều này nhằm phát quyết được niềm tin của khách đối với giải pháp của oceanlaw.
Oceanlaw bao gồm giải pháp:

 • Tham vấn không lấy tiền cho người tiêu dùng những vấn đề có liên quan đến công tác đăng ký hoạt động kết quả sản phẩm thuốc hỗ trợ.
 • Điều tra, phẩm bình cơ sở pháp lý các đề nghị giải đáp, các điều tra giấy tờ của khách.
 • Thay mặt người tiêu dùng xây dựng, nộp giấy tờ và hoàn thành mọi thủ tục giấy phép lưu thông sản phẩm thuốc hỗ trợ.
 • Chính vì vậy, để thu gọn và giản dị hoá thủ tục bạn cần liên lạc với Oceanlaw – Chúng tôi sẽ thay mặt thực hành các thủ tục bố cáo cho tổ chức bạn.

Thông tin liên hệ: 
Website: https://congbothucphamnhanh.com
Hotline: (024) 3795 7779 hoặc 0904 445 449 

Xem thêm: https://reviewphongthuy.com/dang-ky-luu-hanh-thuc-pham-chuc-nang 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *