Sẽ kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thêm 1 tháng

Một trong những đặc điểm nổi bật của Luật quản lý Thuế số 38/2019 đó chính là việc sẽ kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thêm 1 tháng. Luật quản lý Thuế số 38/2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 01/7/2020 và thay thế Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13). Luật bổ sung thêm nhiều nội dung mới, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế trong giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, người dân, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý thuế cần tìm hiểu rõ các nội dung mới để áp dụng kê khai, nộp thuế điện tử khi Luật chính thức có hiệu lực. Một điểm mới của Luật quản lý thuế số 38 đó chính là sẽ kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thêm một tháng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2006, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thức năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm.

Tuy nhiên, theo điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 lại cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân với thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ một trăm hai mươi (120). Như vậy là thời hạn sẽ kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006).

thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Bên cạnh đó, Luật quản lý thuế mới cũng có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể:

– Thứ nhất, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì người bán cần phải xuất hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và cần phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán và không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp

– Thứ hai, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa, và không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

https://reviewphongthuy.com/chu-ky-so-khong-con-moi-lo-cho-doanh-nghiep/

– Thứ ba, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải tiến hành nộp thuế theo phương pháp khoán và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán dịch vụ, hàng hoá, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Như vậy, doanh nghiệp cần lưu ý về việc thay đổi này để có thể triển khai áp dụng tốt nhất, đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Luật quản lý thuế mới cũng bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế như: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn; cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ…

Luật quản lý Thuế mới được xem là đã gỡ bỏ những vướng mắc, tồn đọng trong Luật quản lý thuế cũ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và công tác quản lý thuế của các cơ quan.

https://reviewphongthuy.com/han-che-hanh-vi-xuat-lui-ngay-hoa-don-dien-tu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *