Một vài lưu ý về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền làm thêm giờ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ đã được quy định rõ ràng, tuy nhiên, để kế toán có thể thực hiện việc tính lương làm thêm giờ tốt nhất cho người lao động, thì cần phải nắm rõ một vài lưu ý về thuế thu nhập cá nhân với tiền làm thêm giờ. Hiện nay, trách nhiệm của bên sử dụng lao động là cần phải thực hiện việc đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, đóng thuế thu nhập cá nhân (khi người lao động ủy quyền cho người sử dụng lao động) và người lao động sẽ thực hiện việc theo dõi quá trình nộp thuế. Để thực hiện được việc theo dõi tiến trình, số tiền, thời gian đóng thuế, thì người lao động không thể bỏ qua việc tìm hiểu cách đăng ký mã số thuế tncn.

Quay lại vấn đề về những lưu ý đối với tiền làm thêm giờ. Trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết một vài lưu ý đối với tiền làm thêm giờ. Cụ thể như sau:

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo hướng dẫn tại Công văn 2323 của Tổng cục Thuế đã nêu rõ, trường hợp vì nguyên nhân khách quan hoặc lý do chính đáng doanh nghiệp phải tăng thời gian làm thêm giờ vượt quá mức quy định thì khoản tiền làm thêm giờ vượt mức chi trả cho người lao động nếu có đủ chứng từ cũng được tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần phải trình được quy định rõ về mức hưởng và điều kiện được hưởng về khoản tiền lương làm thêm giờ trên HĐLĐ, quy chế lương thưởng… giấy báo/đề nghị/quyết định làm thêm giờ, bảng chấm công làm thêm giờ, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ…

Theo quy định tại Điều 106 Bộ Luật lao động thì người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

-Được sự đồng ý của người lao động

– Phải đảm bảo được số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm phải không quá 12 giờ trong 01 ngày và không quá 30 giờ trong 01 tháng, tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm (trừ một số trường ợp đặc biệt do Chính phủ quy định sẽ được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm).

– Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng thì người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Đối với thuế thu nhập cá nhân

Song song với những chú ý về thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán cần phải nắm thêm quy định đối với thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Thông tư 111/2013 đã quy định rõ, đối với trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương cho người lao động làm thêm giờ cao hơn tiền lương tính theo ngày làm việc bình thường thì phần tiền lương trả cao hơn do làm thêm giờ sẽ được miễn thuế TNCN. 

So sánh kê khai thuế truyền thống và kê khai thuế qua mạng 

Quy định về kết nối thông tin, dữ liệu hóa đơn điện tử

Căn cứ vào quy định trên, thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm giờ vào ban đêm mà được trả mức lương cao hơn so với tiền lương làm việc vào giờ làm việc bình thường, thì phần thu nhập trả cao hơn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp kế toán nắm rõ hơn những chú ý về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc làm thêm giờ – một trong những trường hợp thường xuyên phải gặp phải tại các doanh nghiệp mùa cao điểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *